Υπηρεσίες

Λογιστικές Υπηρεσίες

Καλύπτουμε όλο το φάσμα της οικονομικής δραστηριότητας και την τήρηση των κατηγοριών βιβλίων νομικών προσώπων (Aτομική επιχείρηση, Oμόρρυθμη εταιρία, Ετερόρρυθμη εταιρία, ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΚοινΣ.Επ, Σωματεία).

Φορολογικές Υπηρεσίες

Φροντίζουμε υπεύθυνα για την εμπρόθεσμη και άρτια υποβολή των φορολογικών υποχρεώσεων των πελατών μας παρακολουθώντας συνεχώς τους κανόνες και της υποδείξεις της Α.Α.Δ.Ε.

Ασφαλιστικές-Κοινωνικής πολιτικής υπηρεσίες

Διεκπαιρεώνουμε κατόπιν εντολής των πελατών μας υποθέσεις τους με Ασφαλιστικούς Φορείς και Υπηρεσίες Κοινωνικής Πολιτικής ( Ε.Φ.Κ.Α. – Δ.ΥΠ.Α – Ο.Π.Ε.Κ.Α. – Ν.Α.Τ.- Ο.Γ.Α. κλπ )

Έχετε απορίες σε φοροτεχνικά - φορολογικά - λογιστικά ζητήματα;

Τα cookies βοηθούν στη βελτίωση των υπηρεσιών που σου παρέχουμε. Με τη χρήση του site μας, αποδέχεσαι την χρήση τους.