Φορολογικές Υπηρεσίες

Το φορολογικό περιβάλλον παραμένει στην Χώρα μας αλλα και Διεθνώς ευμετάβλητο,  πολύπλοκο με διάφορες ρυθμιστικές αλλαγές να εμφανίζονται αρκετά συχνά. Υπο αυτές τις συνθήκες δημιουργείται μια απαιτητική κατάσταση για επιχειρήσεις και ιδιώτες. 

Υπάρχουν φορολογικές επιπτώσεις για κάθε δραστηριότητα που πραγματοποιείται τόσο σε εταιρικό επίπεδο, ανεξάρτητα της δικαιοδοσίας όπου ασκούνται οι δραστηριότητες, όσο και σε ατομικό. 

Η άμεση ανάγκη για ασφάλεια και βεβαιότητα στις αποφάσεις που λαμβάνονται σήμερα και καθορίζουν το μέλλον, επιβάλλει τον ορθολογικό φορολογικό σχεδιασμό με σκοπό την ελαχιστοποίηση των φορολογικών κινδύνων και επιβαρύνσεων. Συνεπώς είναι  απαραίτητο να έχετε την κατάλληλη καθοδήγηση και υποστήριξη ώστε να εξέλθετε ασφαλείς και αλώβητοι απο τις ”Φορολογικές Συμπληγάδες”

Φορολογικές Υπηρεσίες για Ιδιώτες

Μελετώντας ξεχωριστά τις ανάγκες κάθε ιδιώτη, παρέχουμε στοχευμένες λογιστικές υπηρεσίες δίνοντας φοροτεχνικές και φορολογικές λύσεις με γνώμονα την αξιοπιστία, την συνέπεια και την αποτελεσματικότητα.

 • Υποβολή Φορολογικων Δηλώσεων
 • Δήλωση Μεταβολών Ακινήτων Ε9, έκδοση εκκαθαριστικών ΕΝΦΙΑ
 • Αίτηση έκδοσης κλειδάριθμου
 • Αίτηση έκδοσης φορολογικής ενημερότητας
 • Ρυθμίσεις οφειλών
 • e – Παράβολο
 • Έκδοση Τελών Κυκλοφορίας -Ακινησία – Διαγραφή Οχήματος
 • Αλλαγή διεύθυνσης κατοικίας
 • Σύνταξη – Κατάθεση – Ηλεκτρονική Έκδοση – Αποστολή Μισθωτηριών πάσης φύσεως ακινήτων.
 • Αίτηση Επιδόματος Θέρμανσης
 • Τροποποιητικές και συμπληρωματικές δηλώσεις προηγούμενων ετών όπου θεωρείται σκοπιμο.
 • Καθοδήγηση για τη μείωση του φόρου που αντιστοιχεί στο εισόδημα από ακίνητα.
 • Παροχή συμβουλών για την καλύτερη διαχείριση των τεκμηρίων και της υπερ- φορολόγησης.

Επισκεφθείτε το Λογιστικό – Φοροτεχνικό Γραφείο μας ! Η σωστή επιλογη για να εξέλθετε ασφαλείς και αλώβητοι απο τις “Φορολογικές Συμπληγάδες”

Φορολογικές - Φοροτεχνικές Υπηρεσίες για Επιχειρήσεις

Το συνεχώς μεταβαλλόμενο Νομοθετικό Φορολογικό Πλαίσιο που καθορίζει τον τρόπο, την επιβολή και τους κανόνες που ισχύουν στην Ελλάδα, τις Ενδοκοινοτικές και τις Εξωκοινοτικές – Αλλοδαπές χώρες όσον αφορά την επιβολή των Φόρων απαιτεί τον σωστό φορολογικό σχεδιασμό εκ μέρους των επιχειρήσεων που το γραφείο μας είναι σε θέση να πραγματοποιήσει παρέχοντας άρτιες φορολογικές υπηρεσίες.

Στοχεύουμε στην συνεχόμενη ενημέρωση, καθοδήγηση, συμμόρφωση και προστασία από κάθε ενέργεια που μπορεί να επιφέρει δυσάρεστα αποτελέσματα, όσον αφορά την επιβολή φόρων και προστίμων.

 • Φορολογικές συμβουλές και υποστήριξη
 • Φορολογία μετοχών, προγράμματα stock options και δωρεάν διάθεσης μετοχών
 • Υπηρεσίες Τεκμηρίωσης Ενδοομιλικών Συναλλαγών (Transfer Pricing)
 • Υποστήριξη καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους σε θέματα φορολογικού ελέγχου και φορολογικού πιστοποιητικού
 • Φορολογική υποστήριξη σε συγχωνεύσεις και εξαγορές
 • Φορολογικός σχεδιασμός και στρατηγική ανάπτυξης της επιχείρησης
 • Σύνταξη και υποβολή Φορολογικών Δηλώσεων Νομικών Προσώπων
 • Ανάλυση και ερμηνεία θεμάτων Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.)
 • Σύνταξη και υποβολή των δηλώσεων ΦΜΥ και λοιπών παρακρατούμενων φόρων
 • Φορολογικές υπηρεσίες σε υποκαταστήματα αλλοδαπών εταιρειών.
 • Συμπλήρωση αιτήσεων ΣΑΔΦ σε περιπτώσεις συνεργασιών με αλλοδαπές εταιρείες
 • Σύνταξη δηλώσεων χαρτόσημου όπου απαιτείται
 • Σύνταξη και υποβολή των απαραίτητων δηλώσεων intrastat και ανακεφαλαιωτικών πινάκων ενδοκοινοτικών συναλλαγών
 • Σύνταξη και υποβολή δηλώσεων φορολογίας κεφαλαίου
 • Φοροτεχνικές συμβουλές για κάλυψη τεκμηρίων
 • Φορολογικές υπηρεσίες σε φορολογικούς κατοίκους εξωτερικού με εισοδήματα στην Ελλάδα.

Research beyond the business plan

We also ensure that the whole team is included in the process and that no one is left out during the turnaround. The most crucial part is ensuring some degree of financial stability during the turnaround.

This is the most worrying part for most clients going through or needing a turnaround; it means that incoming cash flows will change completely. We help ease these issues through fantastic financial projections and a realistic view of what can be accomplished.

Creating a list of potential qualified prospects for your service or product can be daunting when you’re beginning your business. However, this needs to be considered as a follow up on your Target Market Analysis so you can hit the ground running.

Πώς μπορούμε να σας εξυπηρετήσουμε;

Στον κόσμο της αγοράς κάθε λεπτό ” μετράει” Χρηματικά και Χρονικά. Φροντίζουμε έτσι ώστε να μην έχετε περαιτέρω απώλειες!

Ευστάθιος Ραπτόπουλος
Υπεύθυνος Λογιστικού Γραφείου,

Έχετε απορίες σε φοροτεχνικά - φορολογικά - λογιστικά ζητήματα;

Τα cookies βοηθούν στη βελτίωση των υπηρεσιών που σου παρέχουμε. Με τη χρήση του site μας, αποδέχεσαι την χρήση τους.