Εάν επιθυμείτε Λογιστικές & Φοροτεχνικές Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας με υπευθυνότητα, σεβασμό, εχεμύθεια, συνέπεια και επαγγελματισμό

Υπηρεσίες

Λογιστικές Υπηρεσίες

Καλύπτουμε όλο το φάσμα της οικονομικής δραστηριότητας και την τήρηση των κατηγοριών βιβλίων νομικών προσώπων (Aτομική επιχείρηση, Oμόρρυθμη εταιρία, Ετερόρρυθμη εταιρία, ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΚοινΣ.Επ, Σωματεία).

Φορολογικές Υπηρεσίες

Φροντίζουμε υπεύθυνα για την εμπρόθεσμη και άρτια υποβολή των φορολογικών υποχρεώσεων των πελατών μας παρακολουθώντας συνεχώς τους κανόνες και της υποδείξεις της Α.Α.Δ.Ε.

Ασφαλιστικές-Κοινωνικής πολιτικής υπηρεσίες

Διεκπαιρεώνουμε κατόπιν εντολής των πελατών μας υποθέσεις τους με Ασφαλιστικούς Φορείς και Υπηρεσίες Κοινωνικής Πολιτικής ( Ε.Φ.Κ.Α. – Δ.ΥΠ.Α – Ο.Π.Ε.Κ.Α. – Ν.Α.Τ.- Ο.Γ.Α. κλπ )

Μας προτιμούν για

Συμβουλευτική Υποστήριξη

Παρέχουμε υποστήριξη σε φυσικά - νομικά πρόσωπα που επιθυμούν να βελτιστοποιήσουν την φορολογική τους διαχείριση και να αντιμετωπίσουν τα φορολογικά τους ζητήματα.

Επαγγελματισμό

Ανταποκρινόμαστε άμεσα, με συνέπεια, ασφάλεια και ακρίβεια στις απαιτήσεις και προς όφελος των πελατών μας κατανοώντας ότι "κάθε λεπτό μετράει".

Εμπιστευτικότητα

Δεσμευόμαστε προφορικά αλλά και γραπτά για την μη διάθεση συγκεκριμένων εμπιστευτικών πληροφοριών καθώς και των οικονομικών σας στοιχείων, σε οποιονδήποτε τρίτο.

Σεβασμό

Συμπεριφερόμαστε στον κάθε πελάτη μας πρωτίστως ως άνθρωπο και δευτερευόντως ως άμεσο συνεργάτη μας,  ανεξαρτήτως οικονομικής  κατάστασης και συναλλαγών.

Παρέχουμε Σύγχρονες Λογιστικές, Φοροτεχνικές, Φορολογικές, Ασφαλιστικές, Κοινωνικής Πολιτικής Υπηρεσίες - Λύσεις για εσάς!

Μελετούμε, σχεδιάζουμε και αξιοποιούμε όλα τα φορολογικά – φοροτεχνικά στοιχεία και τα λογιστικά δεδομένα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τις τρέχουσες φοροτεχνικές – φορολογικές διατάξεις που ισχύουν σε Ελλάδα, Ενδοκοινοτικές χώρες και λοιπές χώρες του Εξωτερικού προκειμένου να εξασφαλίσουν τη βιωσιμότητά τους και να μπορέσουν να επιφέρουν την μέγιστη ανάπτυξη και όφελος στους χώρους τους :

  • Φυσικά Πρόσωπα
  • Νομικά Πρόσωπα

Είπαν για εμάς

Τα cookies βοηθούν στη βελτίωση των υπηρεσιών που σου παρέχουμε. Με τη χρήση του site μας, αποδέχεσαι την χρήση τους.